AstroLab Header

AstroLab — Cercul de Astronomie

Astronomia este un hobby minunat, dar rar întîlnit. Dar unui astronom începător îi este mult mai interesant să studieze cosmosul nu singur, ci cu prietenii săi — nişte copii la fel de pasionaţi ca şi el. Dar unde să-ţi găseşti astfeel de prieteni? Desigur că în cercul astronomic!

Cercul de astronomie oferit de Centrul de Dezvoltare pentru Copii "Smart Start" invită tinerii astronomi la lecţii captivante şi călătorii în lumea infinită a Universului. Copiii vor afla o mulţime de lucruri interesante şi captivante despre vastele întinderi ale spaţiului cosmic, despre constelaţii şi mituri legate de acestea, despre Soare şi despre planetele Sistemului Solar, despre instrumentele de observare, despre descoperirile contemporane în domeniului Universului, dar şi despre multe altele.

AstroLab este un curs de lecţii care au loc odată pe săptămînă şi durează 45 de minute. Lecţiiile de jumătate de oră în grupa mică sînt completate de lecţiile de artă (încă 30 de minute).

Cursul este prevăzut pentru copii de 5-6, 7-11 şi 12-14 ani. Într-o grupă pot fi înscrişi de la 6 la 12 copii. Numărul mic de copii într-o grupă asigură nivelul sporit de atenţie a cadrelor didactice pentru fiecare copil.

Obiectivele Cercului de Astronomie:
  • formarea minimului fundamental de cunoștințe din domeniul astronomic;
  • lărgirea orizonturilor, formarea unei imagini complete despre structura Universului;
  • formarea competenţelor fundamentale de observare a corpurilor cereşti;
  • formarea competenţelor de utilizare a instrumentelor de observare a corpurilor cereşti;
  • formarea competenţelor de muncă individuală şi de autoeducare;
  • formarea competenţelor de lucru în grup;
  • dezvoltarea gîndirii logice;
  • stimularea creativităţii copilului;
  • dezvoltarea interesului pentru studierea lumii înconjurătoare.
Programul cercului de astronomie este întocmit în conformitate cu particularităţile de vîrstă ale copiilor. Lecţiile teoretice se disting prin utilizarea tehnologiilor informaţionale multimedia, care asigură caracterul sugestiv de nivel maximal, ceea ce permite asimilarea rapidă a materialului oferit pentru studiu. De asemenea, se desfăşoară lecţii practice (seara, dacă e necesar) de observare a Soarelui, Lunii, planetelor, stelelor cu ajutorul telescopului.