Мама + малыш Header

Mama şi copilul

Centrul de Dezvoltare pentru Copii "SmartStart" vă oferă Dvs. şi bebeluşului Dvs. un curs de sprijin psihologic în perioada postnatală pentru copii de la 7 la 24 de luni. Obiectivul cursului este dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului încă din fragedă copilărie. Titularul acestui curs este Tatiana Kozman.

Mama şi copilul este un curs de lecţii a cîte 30-45 de minute care au loc de două ori pe săptămînă. La lecţii sînt prezenţi atît bebeluşii, cît şi mamele, în număr de 4-5 perechi (mamă + copil). În total au loc 10-11 întîlniri de acest gen. La finele cursului se eliberează un certificat. Mama şi bebeluţul pot continua cursul, la dorinţă, dar la un nivel mai superior.

Caracteristicile structurii cursului:
 • se iau în consideraţie posibilităţile actuale ale bebelușului şi zonele de dezvoltare proximă;
 • alternanţa efortului fizic cu cel mental;
 • sesiuni încărcate cu emoţii pozitive;
 • utilizarea jucăriilor destinate dezvoltării copilului;
 • utilizarea "ritualurilor" (salutare, luare de rămas bun etc.).
La mijlocul şi la sfîrşitul fiecărui curs are loc o lecţie de repetare la care se întăresc cunoştinţele şi abilităţile căpătate anterior. Se realizează consilieri individuale cu psihologul.

Cursul pentru copii de 7-12 luni

Temele:
 1. Dezvoltarea motoricii generale;
 2. Dezvoltarea motoricii fine;
 3. Descoperirea şi dezvoltarea potenţialului creativ al copilului;
 4. Formarea deprinderilor de viaţă;
 5. Dezvoltarea sferei emoţionale a copilului şi a inteligenţei emoţionale;
 6. Jocuri cu mingea;
 7. Jucării utile în perioada postnatală;
 8. Cum învăţăm copilul să comunice cu adulţii şi cu semenii săi;
 9. Dezvoltarea percepției auditive a copilului ca bază pentru dezvoltarea vorbirii.

Cursul pentru copii de 12-18 luni

Include aceleaşi teme, dar mai complexe, luîndu-se în consideraţie particularităţile de vîrstă a bebeluşilor.

Temele:
 1. Dezvoltarea motoricii generale;
 2. Dezvoltarea motoricii fine;
 3. Dezvoltarea potenţialului creativ al copilului;
 4. Formarea deprinderilor de viaţă;
 5. Educarea copilului în funcţie de gen (cum se educă un băieţel şi cum se educă o fetiţă);
 6. Dezvoltarea sferei emoţionale a copilului şi a inteligenţei emoţionale;
 7. Cum învăţăm copilul să comunice cu adulţii şi cu semenii săi;
 8. Dezvoltarea vorbirii copilului.

Cursul pentru copii de 18-24 luni

Include aceleaşi teme, schimbîndu-se conţinuturile în funcţie de particularităţile de vîrstă a copiilor.

Temele:
 1. Dezvoltarea motoricii generale;
 2. Dezvoltarea motoricii fine;
 3. Dezvoltarea potenţialului creativ al copilului;
 4. Întărirea deprinderilor de viaţă deja învăţate;
 5. Dezvoltarea sferei emoţionale a copilului şi a inteligenţei emoţionale;
 6. Dezvoltarea vorbirii copilului;
 7. Cultura comunicării cu semenii;
 8. Formarea spiritului de independență şi responsabilitate;
 9. Diagnosticarea pregătirii mamei şi a copilului pentru grădiniţă şi recomandări (această temă este destinată mamelor care vor să-şi dea copilul la grădiniţă la vîrsta de 2-2,5 ani).