MathLab Header

MathLab — Şcoala Duminicală de Matematică

Nu degeaba matematica este numită "regina tuturor ştiinţelor". Fără de ea este imposibil de a ne imagina viaţa. Matematica este necesară tuturor, indiferent de ocupaţie şi profesie. Adesea este nevoie de a aplica legi şi reguli, de a compara diferite fapte, de a construi raţionamente, de a deduce concluzii, de a căuta abordări şi soluţii noi şi neaşteptate.

Şcoala Duminicală de Matematică din cadrul Centrului de Dezvoltare pentru Copii "Smart Start" invită copiii, care vor să cunoască mai bine matematica, într-o lume a descoperirilor uimitoare şi a întrebărilor interesante şi neobişnuite, în care chiar şi procesul de studiu aduce plăcere.

MathLab este un curs format din trei lecţii a cîte 45 de minute (cu pauze de 15 minute), o dată pe săptămînă:
 • la prima lecţie efectuăm exerciţii numerice (lanţuri numerice, restabilirea numerelor-lipsă sau a semnelor de operaţii, pătrate magice), rezolvăm probleme de calcul (probleme textuale aritmetice, probleme la metoda mersului invers), la intersecţia şi reuniunea mulţimilor, probleme combinatorice;
 • a doua lecţie este dedicată comparării şi transformării unităţilor de măsură, stabilirii legităţilor (şiruri numerice), rezolvării problemelor de isteţime, de măsurare şi cîntărire, de logică, completării rebusurilor matematice;
 • la a treia lecţie copiilor li se propun probleme geometrice (depistarea şi numărarea figurilor geometrice, calcularea perimetrului/ariei, secţionarea şi compunerea figurilor, exerciţii cu chibrituri, etc.).
Cursul este predestinat copiilor cu vîrsta cuprinsă între 7-11 ani. Într-o grupă pot fi înscrişi de la 6 la 12 copii. Numărul mic de copii într-o grupă asigură nivelul sporit de atenţie a cadrelor didactice pentru fiecare copil.

Obiectivele Şcolii Duminicale de Matematică:
 • consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor de calcul;
 • învăţarea şi obţinerea unui nivel mai avansat de cunoştinţe matematice;
 • dezvoltarea memoriei şi atenţiei;
 • dezvoltarea gîndirii logice (formarea abilităţilor de analiză, comparare, generalizare, concluzionare);
 • dezvoltarea gîndirii geometrice spaţiale;
 • dezvoltarea gîndirii independente şi neconvenţionale;
 • formarea interesului cognitiv în domeniul matematicii;
 • stimularea creativităţii copilului.
Programul Şcolii Duminicale de Matematică este elaborat în funcţie de abilităţile caracteristice vîrstei copiilor (în parte pentru fiecare clasă). Cursul include probleme cu caracter distractiv, probleme-glume, probleme cognitive, netipice, dar şi sarcini pentru olimpiade şi itemi din concursul "Cangurul Matematic".