Мини-садик Header

Minigrădiniţă — grupă de scurtă şedere

Această grupă de scurtă şedere a fost deschisă pentru părinţii ai căror copii nu merg la grădiniţă, dar uneori apar asfel de circumstanţe, care impun de a lăsa copilul fără propria supraveghere. În acest caz varianta ideală este de a lăsa copilul în grija unui specialist calificat cu studii pedagogice şi experienţă de lucru cu copiii.

Centrul de Dezvoltare pentru Copii "Smart Start" Vă propune cîteva variante de lucru ale minigrădiniţei:
 1. 20 de ore pe săptămînă (de luni pînă vineri) — de la ora 9.00 pînă la 13.00;
 2. 12 ore pe săptămînă (luni, miercuri, vineri) — de la ora 9.00 pînă la 13.00;
 3. 8 ore pe săptămînă (marţi, joi) — de la ora 9.00 pînă la 13.00.
În grupa de scurtă şedere sînt înscrişi copii de 3-6 ani. Într-o grupă pot fi înregistraţi de la 6 pînă la 12 copii. Numărul mic de copii în grupă asigură faptul că specialistul va acorda destulă atenţie fiecărui copil.

Contractul se încheie pentru cel puţin trei luni şi, respectiv, plata trebuie făcută, la fel, pentru cel puţin trei luni înainte.

Obiectivele minigrădiniţei:
 • dezvoltarea cognitivă în funcţie de vîrsta copilului (extinderea orizonturilor de cunoaştere);
 • consolidarea sănătăţii fizice şi psihice a copiilor, asigurarea stabilităţii emoţionale, avînd în vedere posibilităţile fiecărui copil şi paricularităţile lui de caracter;
 • formarea căilor de comunicare adecvată cu adulţii şi semenii săi în funcţie de vîrsta copilului;
 • formarea sentimentului de siguranţă, libertate şi încredere în mediul înconjurător;
 • alinarea tensiunii emoţionale şi musculare, reducerea impulsivităţii, activităţii motoare excesive şi a agresivităţii;
 • interacţiunea cu parinţii în scopul ameliorării înţelegerii reciproce între ei şi copiii săi;
 • crearea unui singur stil de educare şi comunicare cu copilul atît în instituţia de învăţămînt, cît şi în familie.
În timpul prezenţei copilului în grupa de scurtă şedere, educatorii efectuează un set de activități de dezvoltare distractive şi interesante. Comunicarea în coletivul de semeni îi permite copilului să se adapteze social şi îl pregăteşte din punct de vedere psihologic pentru viaţa în societate, dezvoltînd pe de o parte existenţa lui normală în colectiv, iar pe de altă parte sentimentul de individualitate.

Domenii de educare şi instruire:
 • domenii principale:
  • ştiinţe ale naturii;
  • matematică;
  • logică şi dezvoltare intelectuală;
  • lecţii de grup impreună cu un psiholog (memorie, atenţie, gîndire, emoţii ş.a.);
  • pregătire pentru şcoală;
  • dezvoltarea vorbirii şi a limbajului;
  • dezvoltare creativă;
  • dezvoltare fizică (yoga pentru copii);
  • dezvoltare muzicală (se studiază compozitorii, muzica de diferite stiluri şi a diferitor popoare);
 • domenii suplimentare:
  • limbă engleză;
  • sesiuni individuale cu logopedul şi psihologul;
 • jocuri didactice;
 • sprijin psihologic.
Activitatea psihologului în centrul nostru îşi propune să diagnosticheze şi să corecteze dezvoltarea personalităţii copilului (inclusiv stabilirea nivelului de pregătire pentru şcoală). La înscrierea copilului în grupa de scurtă şedere se efectuează diagnosticarea obligatorie a dezvoltării copilului. La fiecare şase luni, se organizează o consultare psihopedagogică împreună cu părinţii. Fiecărui educabil i se face un "paşaport" individual, în care lunar se introduc corectările necesare pentru lucrul cu copilul.

Adaptarea la grădiniţă

Orice părinte care îşi înscrie copilul într-o instituţie preşcolară, îşi face griji pentru soarta lui. În perioada de adaptare devin plîngăreţi, retraşi, agresivi, anxioşi. Acest lucru se datorează faptului că nu se satisface una din necesităţile fundamentale — nevoia de siguranţă şi securitate. Copilul rămîne pentru prima dată fără de cei apropiaţi într-un mediu nefamiliar. În familie el este în centrul atenţiei, iar la grădiniţă unul dintre toţi ceilalţi, la fel ca şi alţii. Acest fapt intră în conflict cu stereotipurile pe care şi le-a format, este nevoie de o recontruire psihologică, de modificare a comportamentului, de dezvoltare a noilor competenţe. Şi din motiv că copilul este sensibil, iar organizmul său încă nu s-a dezvoltat din punct de vedere funcţional, îi este greu să se adapteze. Este nevoie de ajutorul celor maturi: al părinţilor şi al psihopedagogilor.

Centrul de Dezvoltare pentru Copii "Smart Start" îl va ajuta pe copilul Dvs. să treacă prin această perioadă cu pierderi minime şi într-un timp cît mai scurt,  să se adapteze la atmosfera grădiniţei de copii şi să se integreze fără obstacole în grupul de copii. Serviciul "Adaptarea la grădiniţă" îşi propune să pregătească copilul pentru grădiniţa de copii sau oricare altă socializare atît din puct de vedere pedagogic, cît şi psihologic.

Programul este conceput pentru copii cu vîrsta de 2-4 ani.

Centrul de Dezvoltare pentru Copii "Smart Start" propune următoarea schemă de adaptare:
 1. prima săptămînă — de 3 ori pe săptămînă timp de 60 de minute;
 2. a doua şi a treia săptămînă — de 3 ori pe săptămînă timp de 2 ore;
 3. din a patra pînă la a şaptea săptămînă — de 3 ori pe săptămînă, timp de 4 ore.
Apoi părinţii pot sa-şi ducă copilul la grădiniţă sau să folosească serviciul centrului nostru "Minigrădiniţă".