ScienceLab Header

ScienceLab — Laboratorul de Ştiinţă Distractivă

Copiii sînt savanţi-cercetători înnăscuţi. Noi îi putem ajuta să pătrundă în lumea descoperirilor şi experimentelor proprii şi independente, pentru că chiar cele mai simple şi obişnuite lucruri adesea ascund în sine o mulțime de mistere. Bine aţi venit în lumea ştiinţei!

Centrul de Dezvoltare pentru Copii "Smart Start" organizează un adevărat laborator de ştiinţă, unde oaspeţii noştri vor deveni mici savanţi. Copiilor li se vor demonstra experimente chimice spectaculoase, experimente fizice distractive şi îi vor învăţa şi pe ei să le facă. Experimentele ştiinţifice, fascinante şi informative în acelaşi timp, ajută să transforme procesul de învăţare în distracţie, iar distracţia în învăţare!

ScienceLab este un curs format din lecţii care au loc o dată pe săptămînă şi durează 60 de minute.

Cursul este predestinat copiilor cu vîrsta cuprinsă între 7-14 ani. Într-o grupă pot fi înscrişi de la 6 la 12 copii. Numărul mic de copii într-o grupă asigură nivelul sporit de atenţie a cadrelor didactice pentru fiecare copil.

Obiectivele Laboratorului de Ştiinţă Distractivă:
  • dezvoltarea interesului pentru studierea lumii înconjurătoare;
  • formarea competenţelor de cercetare (capacitatea de a observa, analiza şi formula ipoteze);
  • dezvoltarea unor astfel de caracteristici ale gîndirii ca flexibilitatea, mobilitatea, coerenţa şi dialectica;
  • formarea competenţelor de analiză a obiectelor (funcţii, contradicţii, legături sistemice, origine, prognozare);
  • stimularea creativităţii copilului.
Programul Laboratorului de Ştiinţă Distractivă este întocmit în conformitate cu particularităţile de vîrstă ale copiilor.